danijelostrogonac Intuitivni učitelj i praktičar Данијел Острогонац (Данило Тесла) je uspešno završio seminare Tesla metamorfoze® I, II u Zagrebu i III u Beogradu, 25. Okrobra 2015, 13. Oktobra 2016 i 21. Maja 2017 godine i time se kvalifikovao da vrši seanse Tesla metamorfoze zdravlja®, Tesla metamorfoze komunikacija duše® i Tesla metamorfoze svetlosnog tela® na ljudima i drugim oblicima života kao što su: životinje, biljke, kristali itd.

Za više informacija ili za rezervacije seansi u Subotici na adresi: Beogradski put br. 20, možete ga kontaktirati na:

Mobilni: +381677071112 , Poziv, SMS, Viber, WhatsApp, E-mail: office@awakenedlion.com ili facebook.com/AwakenedLion

Certificate - Tesla Metamorphosis

teslapage

O Tesla metamorfozi

Tesla metamorfoza®  ima tu privilegiju da nosi Teslino ime zato što možemo da se uključimo u  Tesla talase.  Tesla talasi su, po tvrđenju naučnika, jedinstveni za ovu metodu. Za razliku od hertcijanskih, oni se pojačavaju sa udaljenošću. Ovi Tesla talasi se koriste direktno iz aktivnog etera (Polja), ne koriste se nikakve mašine. Nasuprot spektru hercijanskih talasa, gustina i frekvencija Tesla talasa je obrnuto proporcionalna  kvadratu udaljenosti. Tesla ih je nazivao „nehercijanski talasi“ i objašnjavao je da su oni različiti od hersijanckh, ne samo po frekvenciji, nego i po svojoj unutrašnjoj strukturi i formi; da su multi-dimenzionalni i da su u domenu jedne nove fizike.

Razlika između metoda iscelivanja nije u tome kako pokrećemo ili gde polažemo ruke. Razlika je u tome u koje frekvencije energije, informacije i svetlosti možemo da se uključimo, da uđemo u komunikaciju i sarađujemo sa njima. Prema snimcima napravljenim PIP kamerom, ono što je  novo u Tesla metamorfozi je to da, povrh ostalih frekvencija i gustina energije, možemo da pristupimo i Tesla talasima, ili Teslinom bio-polju.

Mnogi će se upitati – ko je Tesla? Nikola Tesla je čovek koji je izumeo budućnost. Ako samo pomenemo naizmeničnu struju, radio, bežični prenos energije i informacije, daljinsko upravljanje, robotiku, rasvetu i induktivni motor na naizmeničnu struju, od više od 700 njegovih patentiranih izuma, očigledno je da bez njega tehnologija ne bi bila tu gde je sada. Pa onda, zašto je ovaj čovek izbrisan iz istorije? Zato što je otkrio kako možemo da koristimo slobodnu energiju, a nije bilo moguće da se na nju stavi metar, i da se naplaćuje.

Tesla metamorfoza zdravlja® privlači veliko interesovanje zato što klijenti prijavljuju izlečenja mnogih bolesti koje su proglašene za neizlečive, kao što su rak, SIDA, lupus, Hronični sindrom umora, pa čak i izlečenja fizički oštećene kičme i urođenih deformiteta. Pored toga, lečenja se događaju brzo. U većini slučajeva, tri seanse je dovoljno.

Nikola Tesla je bio svestan da energija nije samo mehaničko kretanje čestica; da je bio u interakciji sa Svešću. To danas nazivaju Polje. Tesla je to nazivao Aktivni etar. U Tesla metamorfozi, mi smo deo te Svesti kroz našu inteligenciju srca. Lečenje se događa kroz razmenu informacija između svesti tela čoveka na stolu i Aktivnog etera (Polja, Svesti, Univerzuma, Boga). Iscelitelj je pozvan da bude deo tog procesa – posmatrač i posmatrani.

Tesla komunikacija duše® je metod isceljenja u kome iscelitelj i klijent putuju zajedno od komunikacije na nivou svesnog uma, da bi dosegli do podsvesti, pa čak i do nivoa integrativnog uma. Iscelitelj ide od Izvora da donese poruku. Kada se radi ova metoda nema potrebe  da klijent bude fizički prisutan, i najčešće nije. Ovakva komunikacija prevazilazi komunikaciju rečima. To je komunikacija preko pojmova, slika i emocija. Praktičar sve zapisuje onako kako prima, bez da to procesira kroz logični um ili da bilo šta koriguje. 

Jedina svrha ovog metoda je lečenje. Ovo nema nikakve veze sa proricanjem sudbine ili skeniranjem radi postavljanja dijagnoze. U slučajevima kada neki klijenti nakon tri seanse Tesla metamorfoze zdravlja ne mogu da primete neko značajno poboljšanje proces Tesla komunikacije duše bi možda mogao da im pomogne da pronađu zbog čega sebe blokiraju u procesu lečenja, ili kako i zašto možda sebe sabotiraju, ili da otkriju situaciju ili uslove koji ih sprečavaju da napreduju, da se promene. Ovaj metod takođe može da nam pomogne da pronađemo uzrok bolesti.

Bilo je slučajeva kada su klijenti otkrili da su ’odigrali’ bolest da bi kaznili sebe, ili da bi kaznili nekoga drugog, ili da bi zadobili pažnju, ili da bi izbegli promenu u svom životu. Uzrok bi mogla da bude i trauma iz detinjstva, neka iskustva iz prethodnog života, naš otpor da prihvatimo neku situaciju ili neku istinu, ili spoticanje u našoj borbi da prevaziđemo ograničenja koja su postavljena zbog naših ličnih ubeđenja. Razne stvari bi mogle da budu uzrok.

U svojoj podsvesti čuvamo mnoga sećanja; razmišljanja, emocije, slike, ubeđenja. Neka od njih nisu prijatna. Događaji sa kojima je bilo teško nositi se, iskustva koja želimo da zaboravimo, mi lepo spakujemo, vežemo u mašnicu i gurnemo u podsvest. Problem je u tome što sve to onda utiče na naš život, podstiče naše reakcije, stvara strahove i bolesti. Postupak u Tesla komunikaciji duše nam pomaže da te probleme izvučemo iz podsvesti u svest, gde smo u mogućnosti da se nosimo sa njima i da ih prevaziđemo. Jung je rekao: „Dok ne dovedete podsvesno u svest, ono će usmeravati vaš život i vi ćete to nazivati sudbinom.“ Tesla komunikacije duše može u mnogome da nam pomogne na našem putu otkrivanja šta je naša   misija u ovom životu.

Tesla komunikacija duše nam omogućava da uspostavimo komunikaciju kroz veoma jednostavan postupak. Nema potrebe da koristimo bilo kakve simbole ili rituale. Za vreme seanse se uspostavlja komunikacija kroz pojmove, emocije i slike. To je komunikacija koja prevazilazi reči. Zatim to prevodimo u reči koje zapisujemo. Ovo se uči na seminaru Tesla metamorfoza II. Mada nema nikakvih inicijacija, svi student uspavaju da uspostave komunikaciju, a da ranije nisu bili svesni ovakvih svojih sposobnosti. Purpurne boje u njihovim aurama na snimcima PIP kamerom pokazuju da su Tesla talasi uzdigli njihovu svest na nivo krunske čakre. To ih osposobljava da prevaziđu prostor i vreme, i da uspostave komunikaciju sa svojim klijentima.

Posebno iskušenje je raditi Tesla komunikaciju duše na sebi. Tako možete sebe bolje da upoznate, možete da razotkrijete neke istine koje možda krijete od sebe samih. Ovaj proces bi mogao da vam pomogne da bolje shvatite neke svoje reakcije u raznim situacijama i da sebi razjasnite svoje prave motive i ciljeve.

Tesla metamorfoza svetlosnog tela® služi za vaš lični fizički, mentalni, emotivni i spiritualni razvoj. Ovaj proces teži da uzdigne energiju svesti čoveka na višu frekvenciju, prema frekvenciji svesti viših Bića Svetlosti. On kreira neprekidni protok životne energije, savršen balans frekvencije svetlosti u DNK, aksiatonalnim linijama i čakrama ljudskog tela i pokreće oživljavanje trinaest originalnih DNK lanaca. To vraća sećanje na znanja, umeća i talente koje smo nekada imali, a koji su sada zaboravljeni. Na taj način Tesla metamorfoza svetlosnog tela povećava naše potencijale i približava nas našem optimalnom bluprintu.

 ž

Proces takođe dovodi u harmoniju DNK čoveka sa DNK naše majke planete Zemlje i sa DNK rezonantnih zvezdanih sistema i Univerzuma. Usklađivanje vibracije DNK čoveka sa simfonijom Univerzuma će podržati čoveka da može da prati veliku promenu u razvoju svesti koja ne može da se izbegne u ovom ciklusu kosmičke evolucije. Odabrali smo da uzmemo ljudski oblik I da budemo u ovoj dimenziji u period ovog kvantnog skoka razvoja ljudske vrste, razvoja do Homo Luminous-a, čoveka svetlosti.

Osoba koja ima urađenu Tesla metamorfozu svetlosnog tela biće oslobođena biohemijskog ropstva u okviru trodimenzionalne svesti prividnih realnosti na Zemlji. Setite se, mi smo božanska spiritualna bića koja trenutno imaju iskustvo da su u ljudskom obliku, a ne ljudska bića koja imaju spiritualno iskustvo! Ovaj proces je ponovno buđenje sveukupnog izraza naše celovitosti.

Svaka osoba ima specifična sopstvena iskustva, ali neki najčešći komentari ukazuju na to da:
• Vaš mentalni, emotivni, fizički i spiritualni razvoj može da se uzdigne na viši stepen.
• Možete da imate veću sposobnost da pružite i primite ljubav.
• Vaši talenti i kreativnost mogu da budu oslobođeni i pojačani.
• Možete da dobijete snažan osećaj šta je svrha vašeg života.
• Možete da budete oslobođeni osećanja straha i krivice.
• Možda ćete raščistiti sa negativnim emocionalnim obrascima.
• Možda ćete steći drugačiju perspektivu gledanja na system vrednosti, što će vam pružiti unutrašnji mir.
• Oni koji meditiraju mogu da dostignu dublju meditaciju.
• Život može da bude ispunjen ljubavlju, radošću, mirom, harmonijom, uravnoteženošću, izobiljem i kreativnošću.
• Možda vam se otvori širi izbor u životu i steknete više samopouzdanja kod donošenja odluka.
• Fizičko telo biva uravnoteženo, opušteno, podmlađeno i usklađeno.
• Otvara se prostor za duh da se izrazi kroz fizičko telo.
• Vaša svest bi mogla da prevaziđe ograničenja trodimenzionalne svesti.

Neki prijavljuju da su se promenili na bolje, pa su se i drugi ljudi promenili u odnosu prema njima. Neki javljaju promenu posla, partnera, mesta boravka itd.

Purpurna boja na snimcima seansi Tesla metamorfoze® načinjenim PIP kamerom  je identična sa purpurnom bojom oko Tesla pojačivača sa dodatnom zavojnicom (u levom uglu) koji zrači Tesla talase.

Anja Petrović, osnivač Tesla metamorfoze®, svetski priznati iscelitelj, ima više od dve decenije iskustva u alternativnoj medicini. Ona putuje svetom da podučava ovu fascinantnu metodu lečenja koja može da pomogne transformaciju ljudi u multidimenzionalna bića svetlosti.

Tesla metamorfoza zdravlja teži da dovede frekvenciju svetlosti ljudskog tela u savršenu ravnotežu. Svaka bolest, bilo da se manifestuje na fizičkom, mentalnom ili emocionalnom planu, posledica je disbalansa univerzalne životne sile u telu koja može da se vidi kao frekvencija svetlosti. Onog momenta kada se ponovo uspostavi ravnoteža, dolazi do izlečenja. Izlečenja su često vrlo brza i imaju dejstvo neverovatne transformacije: klijenti prijavljuju raka, tumoura, side, hroničnog sindroma umora, depresije, bolova kičme, čak i rekonstrukciju fizičkih oštećenja i urođenih deformiteta.

Tesla kominikacija duše može da se radi i kada klijent nije fizički prisutan. Za vreme ove seanse se otvara komunikacija pojmovima, slikama i kroz emocije. Takva komunikacija prevazilazi komunikaciju rečima. U ovom procesu iscelitelj i klijent putuju zajedno, od ćaskanja na nivou svesnog uma, do komunikacije na nivou podsvesti, pa čak dostižu i do nivoa integrativnog uma. Iscelitelj odlazi do Izvora da donese poruku koja ponekad može da promeni život.

Tesla metamorfoza svetlosnog tela se radi za vaš lični fizički, mentalni, emocionalni i spiritualni razvoj, kroz evoluciju svesti, rekonstrukciju originalnih 13 DNK lanaca čoveka i usklađivanje frekvencije DNK čoveka sa DNK planete Zemlje i Univerzuma. Ovaj proces, koji se radi samo jednom u životu, će probuditi Svetlosno Biće u vama. On pojačava potencijalne talente i veštine i priprema čoveka za velike promene u evoluciji svesti.

Više od lečenja!

Dostignite evoluciju svesti i evoluciju na svim nivoima

Tesla metamorfoza® privlači veliko interesovanje naučnika zbog brzih i često neverovatnih izlečenja i zbog nekih sasvim novih, evidentiranih pojava vezanih za ovu metodu. Zbog toga je Anja Petrović, osnivač Tesla metamorfoze®, pozvana da govori na Međunarodnoj Tesla naučnoj konferenciji u Filadelfiji.

Klijenti prijavljuju izlečenja od bolesti koje se u ortodoksnoj medicini smatraju neizlečivim, kao što su rak, sida, povrede kičme, sindrom hroničnog umora, lupus, pa čak i izlečenja urođenih deformiteta. Još značajnija od ovih izlečenja može da bude evolucija koju pokreću Tesla talasi!

Šta su Tesla talasi? Za razliku od hercijanskih, Tesla talasi se pojačavaju sa udaljenošću. Dobili su ime Tesla talasi zato što ih je Nikola Tesla pronašao kada je radio na projektu Slobodne energije. Kroz Tesla metamorfozu® ćete se uključiti u Tesla talase koji preporađaju, i to direktno iz Polja, bez upotrebe bilo kakvih mašina.

SASVIM NOVI FENOMENI

Na snimcima “Polikontrasne interferentne fotografije” (PIP) Tesla talasi su predstavljeni purpurnom bojom. Po tvrđenju Instituta za bio-energetska snimanja iz Beograda, PIP snimci nedvosmisleno pokazuju da su frekvencije enegrije koje se koriste u Tesla metamorfozi® identične sa frevencijama Tesla talasa i da nijedna druga alternativna metoda nema te purpurne boje koje su karakteristične za Tesla talase.

U aurama studenta Tesla metamorfoze® na snimcima PIP kamerom se pojavljuje ta ista purpurna boja. Ova purpurna boja nije uobičajena boja u ljudskoj auri. Neki studenti su godinu dana kasnije snimljeni PIP kamerom i purpurna boja je još uvek bila u njihovim aurama, čak je bila još intenzivnija.

Brochure_CA_US_Pract-9 Brochure_CA_US_Pract-10 Brochure_CA_US_Pract-11

Koje značenje ima purpurna boja?

Pošto je Nikola Tesla visoko poštovao Svamija Vivekanandu, i zbog toga što je izjavio da je Vedanska filozofija jedina teorija koja može da bude osnova za savremenu nauku, Anja je pohađala časove učenja Vivekanande. To joj je pomoglo da shvati značenje te purpurne boje koja se pojavljuje na PIP snimcima sensi Tesla metamorfoze® i u aurama praktičara Tesla metamorfoze®. Tu je naučila da su jogini radili specijalnu meditaciju koja je imala za cilj da uzdigne njihov nivo svesti. Meditacija bi počela od bazične čekre koja je crvena, i produžavala naviše kroz sedam velikih čakri ljudskog tela, do krunske čakre koja je purpurne boje. Nisu svi jogini uspevali da stignu do krunske čakre.

Na snimcima svih ostalih metoda lečenja (kao Reiki, Teta hiling, Rekonektivno lečenje i druge) preovlađuje zelena boja. Zelena je boja srčane čakre. Anja veruje da je to stoga što je Ljubav od izuzetne važnosti u procesu lečenja. Upravo zbog toga na seminaru Tesla metamorfoze® I podučava studente kako da zrače Ljubav.

Brochure_CA_US_Pract-3

Kod Tesla metamorfoze® osim zelene boje pojavljuje se i purpurna boja, boja krunske čakre. Fenomen purpurne boje u aurama svih studenata koji su pohađali seminar Tesla metamorfoze® može da ukazuje na to da frekvencije Tesla talasa mogu da uzdignu frekvenciju naše svesti na nivo krunske čakre.
Anja veruje da to objašnjava činjenicu da svi studenti koji pohađaju seminar Tesla metamorfoze® II uspevaju da ostvare komunikaciju sa svojim klijentima na nivou svesnog, podsvesnog i integrativnog uma, bez da su imali bilo kakvu inicijaciju, bez korišćenja bilo kakvih simbola ili rituala.
Još jedan novi fenomen je pojava nekih sveričnih belih svetlosti na snimcima PIP kamerom koji su napravljeni za vreme seansi Tesla metamorfoze®. Pošto su snimci rađeni jedan za drugim, vidi se da se te svetlosti kreću okolo. Na jednoj od fotografija može da se vidi senka ruke praktičara, kao da je iza nje bio upaljen reflektor. (slike ispod).

Brochure_CA_US_Pract-4Brochure_CA_US_Pract-5Brochure_CA_US_Pract-6

Možda su još interesantnije svetlosne lopte i boje na zidu, vidljive golim okom, koje su se pojavile za vreme seminara u Srbiji, Crnoj Gori i Canadi (slike ispod).

Brochure_CA_US_Pract-7

Brochure_CA_US_Pract-8

Kako nam se uzdigne nivo svesti, tako nam je više toga na raspolaganju. Došlo je vreme kada treba da se osposobimo da postanemo multidimenzionalna bića svetlosti.

Za više informacija o Tesla Metamorfozi® posetite: www.teslametamorphosis.com

https://www.youtube.com/watch?v=joTwpD7idGk